JSTA image

Executive Board(2014-2016)

President: Hiroaki INOUE

Vice President: Eiji NAWATA, Masaru IWANAGA, Hironobu SHIWACHI

Adviser: Keizaburo ODA, Tetsuo TAKARA, Hiroshi FUJIMAKI

Councilor: Takashi SATO, Shoichiro NAKAGAWA

Audit: Yutaka SHINOHARA, Michiko TAKAGAKI

Council Members:
Shuichi ASANUMA, Kasumi ITO, Shin IREI, Kenji IRIE, Michio ONJYO, Morio KATO, Yoshinobu KAWAMITSU, Nobuyuki KURAUCHI, Yasuyuki KONO, Makie KOKUBUN, Kuniyuki SAITOH, Katsuyosi SHIMIZU, Yoshihiko SEKOZAWA, Hisamitsu TAKAHASHI, Shinya TAKEDA, Shigeto TOMINAGA, Hidekazu TOYOHARA, Hisayoshi HAYASHI, Yukihiro HAYASHI, Hirokazu HIGUCHI, Yoshinori YAMAMOTO, Yoshinobu EGAWA, Shuichi MIYAGAWA, Hiroshi EHARA, Kiyoshi OZAWA, Naoto IWASAKI, Naoki UTSUNOMIYA, Kensuke OKADA, Isao OGIWARA, Norihiko TOMOOKA, Soue MIZUNO, Kazuo OGATA, Hiroyasu MICHIYAMA

Editorial Board

Chair: Hiroshi GEMMA

Committee Members:
Youji NITTA, Hironobu SHIWACHI, Michio ONJYO, Eiji NAWATA, Nobuyuki KURAUCHI, Ryoichi IKEDA, Kenji IRIE, Hisamitsu TAKAHASHI, Michiko TAKAGAKI, Kaihei KOSHIO, Hiroyuki KOHARA, Hirokazu HIGUCHI, Akira TATEISHI, Soue MIZUNO, Hide OOMAE, Hisayoshi HAYASHI, Daigo MAKIHARA, Yousei OIKAWA, Shusuke MATSUSHITA, Kasumi ITO, Yukihiro HAYASHI, Naoto ISHIKAWA, Yasuyuki ISHII, Kazuyuki INUBUSHI, Shuichi ASANUMA, KAN Bun gun, B. A. Zayws, CAO Weidong, Pachakkil Babil, Peter J. MATTHEWS, Byoungjae Park, Murari Suvedi, Buncha Chinnasri, Supamard Panichsagdipathana, Roy Kingshuk
Copyright © 2010 Japanese Society for Tropical Agriculture(JSTA). All Rights Reserved.